Pozemok o celkovej výmere 60 381m2
evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria.

Zastrešená plocha 4 050 m2

Voľný nezastavaný priestor 40 000m2

Dva vstupy z asfaltovej cesty Šaca – Veľká Ida.

IS: Elektrina, voda, žumpa, možnosť napojenia na plyn.
Cesty v areáli sú betónové, panelové.