Strategická poloha

  • Pri U.S. Steel s.r.o.,
  • Letisko Košice – 12km
  • Košice centrum – 18km
  • Smer Košice – Milhosť – Maďarsko napájač na R4 13km
  • plánovaný úsek R2 Moldava nad Bodvou – Košice, Šaca

V minulosti bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu hospodárskeho dvora, existujú podklady, ktoré sú k nahliadnutiu, v ktorých bolo riešené plánované odkanalizovanie do ČOV a následne do recipientu, bol plánovaný odber plynu a pitnej vody.


V súčasnosti je areál v prevádzke a je z časti prenajímaný.